Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP: 200.000 VNĐ

Nhận Số bên dưới ngày :26-01-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đề đầu đuôi Kết quả Theo
26-01-22
25-01-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5278
24-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3276
23-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8284
22-01-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề254
21-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng Đề292
20-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng Đề257
19-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề277
18-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 8262
17-01-22Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1283
16-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3268
15-01-22Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2261
14-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Đề256
13-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 3269
12-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0274
11-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng Đề280
10-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5253
09-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt287
08-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt274
07-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7295
06-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3292
05-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1290
04-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề277
03-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1261
02-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9281
01-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 5Trượt270
31-12-21Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7262
30-12-21Đầu: 9 - Đuôi: 9Trượt268