Dàn đề 8 con VIP: 400.000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :26-01-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Dàn đề 8 con Kết quả Theo
26-01-22
25-01-2255,88,12,09,73,53,85,63Ăn đề 53158
24-01-2247,15,50,73,12,61,54,04Trượt193
23-01-2283,79,76,96,92,12,91,03Ăn đề 83193
22-01-2244,60,12,54,84,32,36,02Ăn đề 54171
21-01-2294,32,45,13,99,37,41,33Ăn đề 45191
20-01-2296,40,35,46,85,63,39,13Ăn đề 85154
19-01-2280,96,59,75,72,50,12,53Trượt156
18-01-2225,59,26,18,37,74,36,52Trượt170
17-01-2234,32,81,21,93,14,73,59Trượt152
16-01-2235,58,09,61,31,01,40,81Ăn đề 31150
15-01-2271,54,95,16,46,58,09,24Trượt163
14-01-2287,92,39,66,32,19,31,88Ăn đề 19170
13-01-2225,54,92,72,14,00,52,41Trượt154
12-01-2255,69,30,19,03,35,52,64Ăn 03180
11-01-2286,58,65,27,41,62,63,34Ăn đề 27161
10-01-2233,88,22,30,64,52,63,45Ăn đề 45189
09-01-2259,26,93,14,41,32,20,63Ăn đề 93172
08-01-2251,69,45,16,68,81,18,94Ăn đề 69170
07-01-2257,49,11,32,30,13,66,65Ăn đề 57176
06-01-2224,15,44,22,32,67,87,14Trượt158
05-01-2269,85,33,13,62,94,49,90Trượt161
04-01-2291,10,30,04,08,74,30,35Ăn đề 30184
03-01-2222,87,40,01,61,65,93,16Ăn đề 61186
02-01-2275,94,84,65,77,44,14,60Ăn đề 94163
01-01-2268,81,76,93,24,23,82,71Ăn đề 76190
31-12-2161,99,14,49,07,25,59,47Ăn đề 47184
30-12-2167,20,33,07,27,66,01,58Ăn đề 33184