Dàn đề 6 con VIP: 500.000 VNĐ

Chúc các bạn may mắn ngày :01-02-23


Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Dàn đề 6 con Kết quả Theo
01-02-23
31-01-2392,12,61,90,16,06Ăn đề 61169
30-01-2305,66,30,79,37,83Ăn đề 79193
29-01-2319,66,83,10,90,79Ăn 79183
28-01-2331,02,35,19,18,83Ăn đề 19189
27-01-2380,26,28,59,12,77Ăn đề 59172
26-01-2363,96,50,51,64,10Ăn đề 64155
25-01-2371,22,26,77,19,88Ăn 71157
20-01-2306,67,97,79,69,89Ăn đề 69156
19-01-2356,40,25,10,57,64Ăn đề 57166
18-01-2364,36,20,33,79,82Ăn đề 82198
17-01-2363,41,74,91,46,24Ăn 63192
16-01-2360,92,84,59,81,49Ăn đề 60154
15-01-2326,74,80,41,14,85Trượt173
14-01-2343,26,42,27,58,97Trượt161
13-01-2362,67,98,46,32,77Ăn đề 62192
12-01-2340,03,59,33,82,21Trượt161
11-01-2399,50,76,42,35,89Ăn đề 42164
10-01-2331,79,54,82,91,28Ăn đề 91168