Dàn đề 10 con VIP: 300.000 VNĐ

Khẳng định chính xác ngày :03-10-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Dàn đề 10 con Kết quả Theo
03-10-22
02-10-2221,43,67,69,68,52,36,22,13,80Ăn đề 68155
01-10-2246,84,19,42,80,41,66,96,56,37Ăn 19166
30-09-2249,03,77,69,97,41,02,12,64,01Trượt199
29-09-2262,64,73,01,58,75,72,08,29,98Ăn đề 29174
28-09-2200,23,41,18,66,37,46,79,17,24Ăn đề 46162
27-09-2290,52,53,06,55,50,74,61,12,37Ăn đề 90155
26-09-2247,85,33,53,12,91,79,26,68,21Ăn đề 12166
25-09-2246,43,01,99,17,55,32,09,36,64Ăn đề 09161
24-09-2254,70,88,63,01,52,71,39,10,77Ăn đề 54194
23-09-2203,36,86,17,37,74,27,70,15,28Ăn 36199
22-09-2240,89,51,76,46,29,11,12,16,35Trượt184
21-09-2243,58,88,46,23,12,08,41,80,56Ăn đề 23190
20-09-2291,89,82,47,21,62,78,36,13,46Ăn 21159
19-09-2254,21,95,79,43,82,41,12,08,06Trượt192
18-09-2238,17,14,59,13,34,45,95,71,09Trượt151
17-09-2206,88,10,69,95,97,45,33,82,30Trượt187
16-09-2270,02,25,86,54,20,78,15,55,72Ăn đề 15156
15-09-2254,45,04,99,13,55,77,41,92,74Ăn đề 54191
14-09-2241,81,97,18,19,29,04,88,22,21Ăn đề 81162
13-09-2294,48,12,03,08,38,39,54,51,24Trượt159
12-09-2248,90,81,03,04,65,02,94,57,09Ăn đề 48176
11-09-2284,46,96,66,52,51,27,24,91,18Ăn đề 51171
10-09-2256,44,78,94,03,26,65,76,35,42Ăn đề 35188
09-09-2273,72,43,61,76,93,09,86,44,01Ăn đề 93190
08-09-2269,06,27,71,43,70,17,65,51,25Ăn đề 43164
07-09-2224,21,70,28,68,63,53,69,93,71Ăn đề 69156
06-09-2241,77,11,80,14,66,67,65,84,21Trượt154