Dàn đề 10 con VIP: 300.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :29-06-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Dàn đề 10 con Kết quả Theo
29-06-22
28-06-2240,27,82,25,50,88,48,80,41,98Trượt179
27-06-2222,39,58,44,68,99,85,10,84,71Ăn đề 71177
26-06-2270,27,44,92,03,82,76,42,16,98Ăn đề 70183
25-06-2264,24,34,71,57,05,77,91,68,46Ăn đề 68191
24-06-2236,69,77,86,42,31,15,98,91,39Ăn đề 77153
23-06-2271,92,34,40,39,98,03,10,33,19Ăn đề 40174
22-06-2234,60,67,46,45,16,14,69,27,74Ăn đề 46159
21-06-2258,71,14,60,81,24,22,09,83,73Ăn đề 71167
20-06-2276,32,91,41,95,05,11,08,44,83Ăn đề 08166
19-06-2220,81,70,98,49,62,51,48,89,79Ăn đề 49197
18-06-2263,80,72,90,50,71,85,73,20,06Ăn 90160
17-06-2270,02,66,67,11,48,19,06,74,41Ăn đề 74191
16-06-2274,03,58,16,85,22,72,17,51,28Trượt162
15-06-2257,54,60,67,26,46,16,29,56,61Ăn đề 16179
14-06-2254,21,62,53,06,23,86,01,62,28Ăn đề 62177
13-06-2291,34,48,41,58,01,22,11,74,27Ăn đề 27154
12-06-2222,65,99,18,48,27,30,43,93,86Ăn đề 18183
11-06-2260,54,25,98,24,72,79,34,18,36Ăn đề 24152
10-06-2283,29,91,54,38,99,23,95,61,30Ăn 91167
09-06-2209,13,70,81,54,84,26,94,42,52Ăn đề 81191
08-06-2246,51,74,72,99,66,44,41,77,33Ăn đề 77158
07-06-2210,70,91,16,68,25,07,82,44,83Ăn đề 25180
06-06-2270,14,77,16,53,44,39,84,63,07Ăn đề 84156
05-06-2236,58,40,14,63,06,54,78,89,79Ăn đề 79197
04-06-2218,07,13,74,59,91,84,63,77,73Trượt195
03-06-2264,69,42,05,08,26,02,87,11,27Ăn đề 42182
02-06-2250,96,84,38,12,70,77,69,75,97Trượt172