Dàn đề 10 con VIP: 300.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :26-01-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Dàn đề 10 con Kết quả Theo
26-01-22
25-01-2254,05,27,44,29,40,14,51,84,53Ăn đề 53168
24-01-2232,57,65,48,35,59,99,33,46,72Ăn 32193
23-01-2285,42,58,83,61,19,47,81,66,09Ăn đề 83154
22-01-2232,92,97,94,50,48,56,54,53,04Ăn đề 54163
21-01-2265,88,36,13,45,25,07,23,02,10Ăn đề 45159
20-01-2237,83,07,44,50,96,30,27,85,40Ăn đề 85199
19-01-2231,28,83,23,00,30,24,19,89,17Ăn 30158
18-01-2294,07,00,84,28,76,10,38,44,74Ăn 84152
17-01-2291,09,74,62,41,35,13,36,16,48Ăn đề 41189
16-01-2231,44,01,39,37,17,91,97,77,58Ăn đề 31153
15-01-2250,21,42,19,32,63,22,49,54,10Ăn đề 22167
14-01-2276,77,31,08,79,10,93,60,20,92Trượt151
13-01-2279,64,18,10,61,73,41,38,87,34Ăn 38180
12-01-2256,24,59,49,33,82,08,13,98,03Ăn 03163
11-01-2239,68,40,44,33,27,65,60,76,95Ăn 27180
10-01-2211,31,13,52,28,68,85,40,50,91Trượt194
09-01-2250,93,18,79,30,26,78,41,64,53Ăn đề 93155
08-01-2210,86,71,76,79,04,51,29,39,17Trượt191
07-01-2219,25,17,45,89,62,60,30,57,16Ăn đề 57191
06-01-2272,51,53,56,17,06,98,48,90,28Trượt173
05-01-2219,78,48,25,42,98,41,33,64,97Ăn đề 19156
04-01-2262,10,57,30,65,36,42,29,80,11Ăn đề 30156
03-01-2253,88,51,32,69,45,04,96,43,60Trượt172
02-01-2274,72,09,64,45,03,79,31,58,94Ăn đề 94153
01-01-2216,86,43,48,26,23,49,99,64,40Trượt183
31-12-2139,35,47,76,36,40,11,51,21,62Ăn đề 47198
30-12-2113,05,91,42,04,34,33,80,38,58Ăn đề 33177