Bạch Thủ Lô Kép MB: 200.000 VNĐ

Chốt số siêu víp ngày :26-01-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Bạch thủ lô kép Kết quả Theo
26-01-22
25-01-2266Trúng246
24-01-2277Trúng271
23-01-2255Trúng280
22-01-2222Trúng240
21-01-2222Trúng290
20-01-2200Trúng238
19-01-2233Trúng235
18-01-2244Trượt267
17-01-2299Trúng268
16-01-2277Trượt295
15-01-2222Trúng271
14-01-2244Trượt285
13-01-2266Trượt261
12-01-2277Trúng296
11-01-2288Trúng256
10-01-2200Trượt297
09-01-2244Trúng233
08-01-2233Trúng252
07-01-2233Trúng265
06-01-2200Trúng237
05-01-2288Trúng266
04-01-2244Trúng299
03-01-2266Trúng241
02-01-2255Trúng282
01-01-2244Trúng251
31-12-2144Trượt273
30-12-2133Trúng255