6 Con Lô Víp MB: 300.000 VNĐ

Thần tài xổ số ngày :01-02-23


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Dàn lô 6 con Kết quả Theo
01-02-23
31-01-2309,22,61,75,42,97Ăn 61,09,22,75294
30-01-2389,65,03,24,57,33Ăn 24,57,89,65,03240
29-01-2326,20,89,11,35,39Ăn 11,89,20,35,26254
28-01-2347,94,55,95,85,74Ăn 95,74255
27-01-2389,42,70,83,35,20Ăn 70,83,89,20,42,35255
26-01-2332,64,20,31,89,79Ăn 64,31,32,20269
25-01-2307,48,54,63,56,36Ăn 56,07,63,48,54256
20-01-2386,38,32,67,69,99Ăn 69,38,67,32,86249
19-01-2350,96,42,82,71,19Ăn 82,42,50,96270
18-01-2305,04,80,69,79,09Ăn 05,04,80,69297
17-01-2395,43,29,53,42,63Ăn 63,43,53,95,42,29298
16-01-2381,84,06,08,82,25Trượt271
15-01-2336,69,24,05,22,98Ăn 69251
14-01-2310,09,64,48,55,11Trượt296
13-01-2364,78,90,66,47,87Ăn 66278
12-01-2349,02,56,45,44,29Ăn 49,56,02,29278
11-01-2381,55,74,42,85,10Ăn 42,10,81,85,55,74295
10-01-2343,88,61,91,05,71Ăn 91,88,61,43277